top of page
tucar-banner-phd-2023-web-1920x500-homepage.jpg

Plné znění pravidel soutěží na akci Prague Harley days 2023

Vědomostní soutěž

ÚPLNÁ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE PRAGUE HARLEY DAYS 2023

„ZNÁTE RAMa?“

 

ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE:

Organizátorem a pořadatelem soutěže „Znáte RAMa“ je společnost TUCAR PLUS s.r.o., Hlavní 186, 250 82 Tuklaty u Prahy, IČ: 07052391.

 

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE:  

Soutěž probíhá v termínu od 1. září 2023 od 14:00 hodin do 3. září 2021 12:00 hodin na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI:

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, a která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je kompletní vyplnění soutěžního letáku, který obsahuje soutěžní otázku a následující údaje o soutěžícím: jméno a příjmení, telefon, email, místo bydliště (město, obec), stávající vlastněný vůz, očekávaný budoucí vůz a názor soutěžícího na aktuální situaci ohledně prodeje a servisních služeb US vozů v ČR. Kompletně vyplněný soutěžní leták soutěžící podepíše a vhodí do slosovací urny. Do týdne po skončení akce Prague Harley Days, bude vylosován jeden výherce, který získá cenu uvedenou v následujícím odstavci.

 

VÝHRA:

Výhrou se rozumí zapůjčení US demo vozu z portfolia společnosti Tucar Plus s.r.o. na celý víkend. Víkendem se rozumí pátek 12:00 hodin až pondělí 12:00 hodin. Při pozdním vrácení vozu bude vypůjčiteli (soutěžícímu) účtována smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč. Výběr vozu a termín zápůjčky spadá do rozhodnutí společnosti Tucar Plus s.r.o., a to dle aktuální disponibility demo vozů. Podrobné podmínky zápůjčky budou domluveny s organizátorem soutěže – společností Tucar Plus s.r.o.

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE:

Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, telefon, email, místo bydliště (město, obec) pořadatelem, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Výherce též souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu celé křestní jméno, první písmeno příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) při vyhlašování soutěže na stránkách www.tucar.cz.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.tucar.cz.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže.

Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích do jednoho měsíce od ukončení soutěže, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

 

V Tuklatech dne 18.7.2023

couvání

TUCAR – ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PRAGUE HARLEY DAYS 2023

„Couvání s RAMkou“

 

ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE:

Organizátorem a pořadatelem soutěže „Couvání s RAMkou“ je společnost TUCAR PLUS s.r.o., Hlavní 186, 250 82 Tuklaty u Prahy, IČ: 07052391.

 

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE:  

Soutěž proběhne dne 1. – 2. září 2023 v areálu pražského Výstaviště v rámci konání akce Prague Harley Days 2023. Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

ÚČAST V SOUTĚŽI:

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která vlastní řidičské oprávnění sk. B a která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Podmínkou je kompletní splnění soutěžního úkolu – bezchybně zaparkovat vozidlo RAM 1500 na určené místo, a to v co nejlepším čase. Výhercem se stává účastník, který zaparkuje vozidlo na dané místo v co nejkratším čase a s co nejmenším počtem trestných bodů.

 

VÝHRA:

Každý účastník soutěže, který zaparkuje vozidlo v určitém limitu, se stává výhercem a dostane ihned na místě výhru – malý dárek nebo voucher na Burger Fest. Po vyplnění registrační karty se stává účastníkem finále této soutěže a může vyhrát hlavní výhru – zapůjčení US vozu na víkend.

 

(Zapůjčení US vozu z portfolia Tucar na prodloužený víkend. Prodlouženým víkendem se rozumí víkend (sobota + neděle) a k tomu dva dny navíc, které termínově přímo navazují na daný víkend). Zápůjčka začíná první den zápůjčky ve 12:00 hodin a končí následující den po posledním dni zápůjčky ve 12:00 hodin. Podrobné podmínky zápůjčky budou domluveny s organizátorem soutěže. Výběr vozu a termín zápůjčky dle disponibility demo vozů pořadatele.)

 

Výherce hlavní výhry bude vylosován do týdne po skončení soutěže.

 

OSOBNÍ ÚDAJE:

Soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Výherce též souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) při vyhlašování soutěže na stránkách www.tucar.cz.

 

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.tucar.cz.

 

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

 

Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže.

Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

V Tuklatech dne 20.7.2023

bottom of page